[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]

СИГНАЛ - М

Copyright - © 2005 tds-system.com

АВТ         ШКОЛА

20.07.2010

Steva je pao na vozačkom ispitu.
Dođe u gostionicu, gdje ga pita Jova:
- Stevo kako je bilo?
- Ah! Pao sam.
- Na čemu - pita Jova.
- Došli smo na kružni tok, a tamo stoji tabla 30. Ja sam trideset puta vozio okolo a predsjednik komisije mi rece da sam pao.
- Joj Stevo, sigurno ti nisi dobro izbrojao!!

Актуелно

Кои сме ние

Пријавувањето за вршење на обука и полагање на возачки испити можете да го извршете на следниот начин:

a) да ја посетите лично АВТО-ШКОЛАТА СИГНАЛ-М .....

  

Упис

Добредојдовте

Друштво за услуги, Трговија и Производство СИГНАЛ – М дооел увоз извоз.

Со седиште на ул. 24-ти октомври бр. 34, во близина на Црвен крст.

Ние сме АВТО-ШКОЛА со големa стручна подкотовка,искуство и компетентност а главната дејност ни е ОБУКА и ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКИ ИСПИТ.

Calendar